langol.pl » Biznes » Proces produkcji » produkcja wspomagana komputerowo

Produkcja wspomagana komputerowo po angielsku

produkcja wspomagana komputerowo: CAM Szukaj w Google
a także:
- computer-aided manufacturing

Inne:

Ze słowem "produkcja":

produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo CIM
produkcja production
nadprodukcja overproduction
produkcja pilotażowa pilot production
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
produkcja w toku work-in-progress products
produkcja jednorazowa one-off production
produkcja zakładu output of a plant
produkcja masowa large-scale production
produkcja manufacturing
produkcja masowa mass-produce
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production
  Langol.pl