langol.pl » Biznes » Proces produkcji » produkcja wspomagana komputerowo

Produkcja wspomagana komputerowo po angielsku

produkcja wspomagana komputerowo: computer-aided manufacturing Szukaj w Google
a także:
- CAM

Inne:

produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
elastyczny system produkcyjny flexible manufacturing system

Ze słowem "manufacturing":

system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
koszty produkcji manufacturing costs
produkcja manufacturing
wytwórczość manufacturing
koszt produkcji manufacturing cost
koszt wytwarzania manufacturing cost
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
przemysł przetwórczy manufacturing industry
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
zakłady produkcyjne manufacturing plants
czas produkcji manufacturing time
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs

Ze słowem "produkcja":

produkcja zintegrowana komputerowo CIM
produkcja production
nadprodukcja overproduction
produkcja pilotażowa pilot production
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
produkcja w toku work-in-progress products
produkcja jednorazowa one-off production
produkcja zakładu output of a plant
produkcja masowa large-scale production
produkcja masowa mass-produce
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production
  Langol.pl