langol.pl » Biznes » Proces produkcji » produkcja w toku

Produkcja w toku po angielsku

produkcja w toku: work-in-progress products Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "work-in-progress":

procesy w toku work-in-progress
praca w toku work-in-progress

Ze słowem "products":

[jakaś firma] produkuje szeroki wachlarz produktów [some company] produces a wide range of products

Ze słowem "produkcja":

produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing
produkcja wspomagana komputerowo CAM
produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo CIM
produkcja production
nadprodukcja overproduction
produkcja pilotażowa pilot production
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
produkcja jednorazowa one-off production
produkcja zakładu output of a plant
produkcja masowa large-scale production
produkcja manufacturing
produkcja masowa mass-produce
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production

Ze słowem "toku":

procesy w toku work in progress
praca w toku work in progress
w toku in progress
  Langol.pl