langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » produkcja opon

Produkcja opon po angielsku

produkcja opon: tire manufacturing Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "tire":

emeryt retiree
współczynnik pracujących do emerytów ratio of workers to retirees

Ze słowem "manufacturing":

wytwórczość manufacturing
produkcja przemysłowa manufacturing
produkcja stali steel manufacturing
firma produkująca maszyny machine manufacturing company
firma produkująca narzędzia tool manufacturing company
firma produkująca samochody car manufacturing company

Ze słowem "produkcja":

produkcja production
produkcja masowa mass production
produkcja output
produkcja krajowa national output
  Langol.pl