langol.pl » Biznes » Proces produkcji » produkcja masowa

Produkcja masowa po angielsku

produkcja masowa: mass-produce Szukaj w Google
a także:
- mass production
- bulk production
- large-scale production

Inne:

Ze słowem "produkcja":

produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing
produkcja wspomagana komputerowo CAM
produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo CIM
produkcja production
nadprodukcja overproduction
produkcja pilotażowa pilot production
produkcja seryjna batch production
produkcja w toku work-in-progress products
produkcja jednorazowa one-off production
produkcja zakładu output of a plant
produkcja manufacturing
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production
  Langol.pl