langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » produkcja masowa

Produkcja masowa po angielsku

produkcja masowa: mass production Szukaj w Google
a także:
- bulk production
- large-scale production
- mass-produce

Inne:

Ze słowem "production":

produkcja production
czynnik produkcji factor of production
czynniki produkcji factors of production

Ze słowem "produkcja":

produkcja output
produkcja przemysłowa manufacturing
produkcja stali steel manufacturing
produkcja opon tire manufacturing
produkcja krajowa national output
  Langol.pl