langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » produkcja krajowa

Produkcja krajowa po angielsku

produkcja krajowa: national output Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "national":

produkt narodowy brutto gross national product
produkt narodowy netto net national product
dochód narodowy national income
znacjonalizowany nationalized
upaństwowiony nationalized
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
nacjonalizować nationalize
upaństwawiać nationalize
dług publiczny national debt
zadłużenie publiczne national debt
międzynarodowe stosunki handlowe international trade relations
międzynarodowy porządek ekonomiczny international economic order

Ze słowem "output":

wydajność output
produkcja output
wartość produkcji przemysłowej industrial output

Ze słowem "produkcja":

produkcja production
produkcja masowa mass production
produkcja przemysłowa manufacturing
produkcja stali steel manufacturing
produkcja opon tire manufacturing
  Langol.pl