langol.pl » Biznes » Proces produkcji » proces ciągły

Proces ciągły po angielsku

proces ciągły: continuous process Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "continuous":

inwentaryzacja ciągła continuous stocktaking
linia produkcji ciągłej continuous processing line
ciągłe polepszanie continuous improvement

Ze słowem "process":

symulacja procesu produkcji simulation of the production process
przeanalizować elementy procesu break down a process
proces produkcji production process
przetwarzanie processing
kroki procesu produkcji steps in the production process
planowanie procesów process planning
cykl produkcyjny process cycle
proces montażu assembly process
metoda przetwarzania processing method
w fazie wykończenia in process of completion
procesy produkcyjne industrial processes

Ze słowem "proces":

badanie procesu pracy work study
procesy w toku work-in-progress
procesy w toku work in progress
  Langol.pl