langol.pl » Biznes » Bankowość » procent składany

Procent składany po angielsku

procent składany: compound interest Szukaj w Google

"compound interest" to także:

- odsetki składane
- oprocentowanie składane

Inne:

Ze słowem "interest":

oprocentowanie interest
wysoko oprocentowany high interest
stopa procentowa interest rate
oprocentowanie interest rate
narosłe odsetki accrued interest
odsetki zwykłe simple interest
oprocentowanie proste simple interest
przynosić wpływy z odsetek pay interest
nieoprocentowany interest-free
bez odsetek interest-free
odsetki za zwłokę interest on arrears
odsetki za zwłokę default interests

Ze słowem "procent":

oprocentowanie pożyczki lending rate
oprocentowanie kredytu lending rate
bazowa stopa oprocentowania base rate
podstawowa stopa oprocentowania base rate
preferencyjna stopa procentowa prime rate
stałe oprocentowane fixed rate
kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu adjustable rate mortgage
niższe oprocentowanie kredytu na zachętę teaser rate
kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu fixed rate mortgage
zmienna stopa procentowa floating rate
zmienne oprocentowanie floating rate
zmienna stopa procentowa variable rate
zmienne oprocentowanie variable rate
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
oprocentowanie pożyczonego kapitału borrowing rate
  Langol.pl