langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » prężna gospodarka

Prężna gospodarka po angielsku

prężna gospodarka: buoyant economy Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "buoyant":

prężny buoyant
zwyżkujący buoyant
rosnący buoyant

Ze słowem "economy":

wszystkie gałęzie gospodarki all sectors of the economy
uśpiona gospodarka comatose economy
gospodarka economy
gospodarka economy
ekonomia economy
gospodarka wolnorynkowa free-market economy
gospodarka mieszana mixed economy
gospodarka planowana centralnie centrally planned economy
gospodarka nakazowa command economy
gospodarka jest w okresie dekoniunktury economy is in a downturn
gospodarka budżetowa budgetary economy
oszczędność economy
oszczędzanie economy
oszczędności w wydatkach publicznych economy in public spendings
  Langol.pl