langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » premia za ryzyko kapitału

Premia za ryzyko kapitału po angielsku

premia za ryzyko kapitału: equity-risk premium Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "premium":

cena wyższa niż nominalna premium price
premia premium
sprzedawać z premią sell at a premium
sprzedawać z syskiem sell at a premium
sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
premia za ryzyko risk premium
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną share premium

Ze słowem "ryzyko":

firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
ryzyko nieodzyskania długów default risk
  Langol.pl