langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu po angielsku

prawo pierwokupu: pre-emption rights Szukaj w Google
a także:
- pre-emptive right

Inne:

Ze słowem "rights":

emisja z prawem poboru rights issue

Ze słowem "prawo":

prawo poboru pre-emptive right
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych cash flow statement
  Langol.pl