langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » prawo dzierżawy

Prawo dzierżawy po angielsku

prawo dzierżawy: leasehold right Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "leasehold":

dzierżawiony leasehold
wynajęty leasehold

Ze słowem "right":

pogwałcenie praw obywatelskich civil rights violation
naruszyć [czyjeś] prawa infringe [sb's] rights
prawo autorskie copyright
naruszenie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]
złamanie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]
prawo przejazdu right of way
zachować [swoje] prawa preserve [one's] rights

Ze słowem "prawo":

prawo zwyczajowe common law
prawo pisane statute
prawo cywilne civil law
prawo stanowi, że [coś] law stipulates that [sth]
sprawować kontrolę nad [czymś] excercise control over [sth]
sprawować [coś] excercise [sth]
[jakieś] prawo obowiązuje [kogoś] [some] law is binding for [sb]
[jakieś] prawo jest nieważne [some] law is void
łamać prawo break the law
złamać prawo break the law
prawo spółek company law
prawo handlowe commercial law
prawo administracyjne administrative law
przewidziany przez prawo statutory
wymagany przez prawo statutory
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
przekazywać [komuś] prawo własności transfer ownership to [sb]
prawomocny legally valid
prawo zwyczajowe customary law
  Langol.pl