langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » prawidłowe saldo

Prawidłowe saldo po angielsku

prawidłowe saldo: true balance Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "true":

prawdziwy i rzetelny obraz true and fair view

Ze słowem "balance":

próbny bilans trial balance
przygotować próbny bilans prepare trial balance
  Langol.pl