langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » prawdziwy i rzetelny obraz

Prawdziwy i rzetelny obraz po angielsku

prawdziwy i rzetelny obraz: true and fair view Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "true":

prawidłowe saldo true balance

Ze słowem "and":

zaległa kwota outstanding amount
odpowiadać normom bezpieczeństwa satisfy safety standards
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
mikrotelefon handset
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] friendly relations between [sb] and [sb]
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
z drugiej strony, [coś] on the other hand [sth]
z drugiej strony [sth] on the other hand [sth]
[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś] [do sth] in the name and on behalf of [sb]
wzajemne zrozumienie mutual understanding
sukcesy i porażki successes and failures

Ze słowem "view":

przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
w świetle powyższego, [coś] in view of the above [sth]
z punktu widzenia rachunkowości from accounting point of view
z księgowego punktu widzenia from accounting point of view
  Langol.pl