langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » praktyczne przekazywanie umiejętności

Praktyczne przekazywanie umiejętności po angielsku

praktyczne przekazywanie umiejętności: personal skills instruction Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "personal":

dobre umiejętności interpersonalne good interpersonal skills

Ze słowem "skills":

umiejętności skills
sprawności skills
zdobyć umiejętności do [pracy w handlu] aquire skills for [working in commerce]
analiza umiejętności skills analysis
zdolności organizacyjne organizational skills
umiejętności organizacyjne organizational skills
zdolności planowania planning skills

Ze słowem "instruction":

nauczanie instruction
zajęcia szkolenia zawodowego vocational instruction classes
zajęcia nauczania zawodowego vocational instruction classes
  Langol.pl