langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » pracownik z długim stażem

Pracownik z długim stażem po angielsku

pracownik z długim stażem: long-service employer Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "employer":

pracodawca employer

Ze słowem "pracownik":

podebrać pracownika poach a worker
motywacja pracowników employee motivation
program zaangażowania pracowników employee involvement program
pracownik employee
morale pracowników staff morale
pracownik fizyczny labourer
niewykwalifikowany pracownik unskilled worker
pracownik fizyczny blue-collar worker
ocena pracownika appraisal
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
naturalne ubytki pracowników natural wastage
stosunki między pracodawcami a pracownikami industrial relations
udział pracowników w podejmowaniu decyzji worker participation in the decision-making process
związkowa reprezentacja pracowników worker representation
pracownik fizyczny worker
wypłata dla zwalnianych pracowników redundancy payment
pracownik niewykwalifikowany unskilled worker
wypłata dla zwalnianych pracowników dismissal pay
wypłata dla pracowników z tytułu odprawy severance pay
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
  Langol.pl