langol.pl » Biznes » Proces produkcji » pracownik linii produkcyjnej

Pracownik linii produkcyjnej po angielsku

pracownik linii produkcyjnej: line worker Szukaj w Google

Inne:

pracownik produkcyjny production worker
linia produkcyjna production line
pracownik linii montażowej assembly line worker
magazynier warehouseman
pracownik fizyczny blue-collar worker
magazynier storekeeper
pakowanie packaging

Ze słowem "line":

linia montażowa assembly line
rurociąg parowy steam line
roboty linii montażowej assembly line robots
zatrzymanie na linii montażowej hold-up on an assembly line
usprawnić streamline
zoptymalizować streamline
strategiczne dostosowanie produktów strategic product-line adjustment
taktyczne dostosowanie produktów tactical product-line adjustment
linia produkcji ciągłej continuous processing line

Ze słowem "pracownik":

padanie czynności pracownika time and motion study
wymiana pracowników personnel replacement
rotacja pracowników personnel rotation
rotacja pracowników personnel turnover
pracownik magazynu warehouseman
  Langol.pl