langol.pl » Biznes » Proces produkcji » pracownik linii montażowej

Pracownik linii montażowej po angielsku

pracownik linii montażowej: assembly line worker Szukaj w Google

Inne:

pracownik linii produkcyjnej line worker
pracownik produkcyjny production worker
linia produkcyjna production line

Ze słowem "assembly":

zakład montażowy assembly plant
linia montażowa assembly line
montaż za granicą offshore assembly
montaż poza granicami kraju offshore assembly
roboty linii montażowej assembly line robots
zatrzymanie na linii montażowej hold-up on an assembly line
montaż assembly
proces montażu assembly process

Ze słowem "line":

rurociąg parowy steam line
usprawnić streamline
zoptymalizować streamline
strategiczne dostosowanie produktów strategic product-line adjustment
taktyczne dostosowanie produktów tactical product-line adjustment
linia produkcji ciągłej continuous processing line

Ze słowem "pracownik":

padanie czynności pracownika time and motion study
wymiana pracowników personnel replacement
rotacja pracowników personnel rotation
rotacja pracowników personnel turnover
pracownik magazynu warehouseman
  Langol.pl