langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » pracownik fizyczny

Pracownik fizyczny po angielsku

pracownik fizyczny: blue-collar worker Szukaj w Google
a także:
- labourer
- worker

"blue-collar worker" to także:

- robotnik

Inne:

pracownik linii produkcyjnej line worker
pracownicy fizyczni wage-earning workers
pracownik produkcyjny production worker
praca dorywcza irregular work

Ze słowem "worker":

podebrać pracownika poach a worker
niewykwalifikowany pracownik unskilled worker
pracujący w domu home-worker
udział pracowników w podejmowaniu decyzji worker participation in the decision-making process
związkowa reprezentacja pracowników worker representation
pracownik niewykwalifikowany unskilled worker
pracownicy umysłowi salaried workers
pracownicy sezonowi seasonal workers
pracownicy wykwalifikowani skilled workers

Ze słowem "pracownik":

motywacja pracowników employee motivation
program zaangażowania pracowników employee involvement program
pracownik employee
morale pracowników staff morale
ocena pracownika appraisal
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
naturalne ubytki pracowników natural wastage
stosunki między pracodawcami a pracownikami industrial relations
pracownik z długim stażem long-service employer
wypłata dla zwalnianych pracowników redundancy payment
wypłata dla zwalnianych pracowników dismissal pay
wypłata dla pracowników z tytułu odprawy severance pay
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
  Langol.pl