langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » pracownik fizyczny

Pracownik fizyczny po angielsku

pracownik fizyczny: labourer Szukaj w Google
a także:
- blue-collar worker
- worker

"labourer" to także:

- robotnik

Inne:

praca na budowie job at a building site
pracownik linii produkcyjnej line worker

Ze słowem "pracownik":

podebrać pracownika poach a worker
motywacja pracowników employee motivation
program zaangażowania pracowników employee involvement program
pracownik employee
morale pracowników staff morale
niewykwalifikowany pracownik unskilled worker
ocena pracownika appraisal
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
naturalne ubytki pracowników natural wastage
stosunki między pracodawcami a pracownikami industrial relations
udział pracowników w podejmowaniu decyzji worker participation in the decision-making process
związkowa reprezentacja pracowników worker representation
pracownik z długim stażem long-service employer
wypłata dla zwalnianych pracowników redundancy payment
pracownik niewykwalifikowany unskilled worker
wypłata dla zwalnianych pracowników dismissal pay
wypłata dla pracowników z tytułu odprawy severance pay
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
  Langol.pl