langol.pl » Człowiek, zdrowie i medycyna » Przedszkole, szkoła, studia » pracować jako model

Pracować jako model po angielsku

pracować jako model: work as a model Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "work":

wykonać ostateczną wersję [jakiejś pisemnej pracy] fair out [some piece of written work]

Ze słowem "model":

plastelina modeling clay
model model
  Langol.pl