langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » praca na zlecenie

Praca na zlecenie po angielsku

praca na zlecenie: freelance Szukaj w Google

"freelance" to także:

- jako wolny strzelec
- na zlecenie

Inne:

Ze słowem "freelance":

programista na zlecenie freelance programmer

Ze słowem "praca":

praca employment
praca ręczna manual labour
niewolnicza praca menial labor
niewdzięczna praca menial labor
praca na budowie job at a building site
praca w domu work at home
praca zmianowa shift work
praca w niepełnym wymiarze godzin part-time job
stała praca permanent job
praca dorywcza irregular work
praca job
praca biurowa clerical work
praca dodatkowa secondary job
praca wykwalifikowana skilled work
stała praca steady job
praca biurowa office work
praca w godzinach nadliczbowych overtime work
praca na określony czas gig
  Langol.pl