langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » praca na budowie

Praca na budowie po angielsku

praca na budowie: job at a building site Szukaj w Google

Inne:

podanie o pracę job application
opis pracy job description
pracownik produkcyjny production worker
pracownik fizyczny labourer
stała praca permanent job
niezagrożone stanowisko pracy secure job
zakres obowiązków job description

Ze słowem "job":

nowe stanowiska pracy new job openings
dzielenie etatu job-sharing
wyniki w pracy job performance
wyniki pracy job performance
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
ubiegać się o [jakieś stanowisko] apply for [some job position]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
biuro pośrednictwa pracy job centre
predyspozycje do pracy [x] suitability for the [x] job
ochrona miejsc pracy saving jobs
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
szkolenie poza pracą off-the-job training
zwolniony za picie w pracy redundant for drinking on the job
osoba bez pracy jobless person
praca w niepełnym wymiarze godzin part-time job
praca job
zakres czynności w pracy job description
ocena pracy job evaluation
rotacja na stanowiskach pracy job rotation
zadowolenie z pracy job satisfaction
bezpieczeństwo pracy job security
podział pracy job sharing
starać się o pracę apply for a job
praca dodatkowa secondary job
stała praca steady job
szkolenie w miejscu pracy on the job training

Ze słowem "praca":

praca employment
praca ręczna manual labour
niewolnicza praca menial labor
niewdzięczna praca menial labor
praca w domu work at home
praca zmianowa shift work
praca na zlecenie freelance
praca dorywcza irregular work
praca biurowa clerical work
praca wykwalifikowana skilled work
praca biurowa office work
praca w godzinach nadliczbowych overtime work
praca na określony czas gig
  Langol.pl