langol.pl » Biznes » Zarządzanie » praca kierownicza

Praca kierownicza po angielsku

praca kierownicza: managerial work Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "managerial":

zdolności organizacyjne managerial abilities
rachunkowość zarządcza managerial accounting
kontrola zarządcza managerial control
decyzja menedżerska managerial decision
ekonomika zarządzania managerial economics
efektywność zarządzania managerial efficiency
elita zarządzająca managerial elite
siatka kierownicza managerial grid
poziom zarządzania managerial level
cele zarządzania managerial objectives
personel zarządzający managerial personnel
zdolności menedżerskie managerial qualities
rewolucja menedżerska managerial revolution
personel zarządzający managerial staff
struktura zarządzania managerial structure

Ze słowem "work":

struktura zadaniowa work breakdown structure
praca przynosząca wartość value-producing work
nudna ale konieczna praca do wykonania legwork
wypracować wspólną strategię work out a common strategy

Ze słowem "kierownicza":

hierarchia kierownicza management hierarchy
  Langol.pl