langol.pl » Biznes » Handel » próbka bez wartości handlowej

Próbka bez wartości handlowej po angielsku

próbka bez wartości handlowej: sample of no commercial value Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sample":

próbka trial sample
próba trial sample
zgodnie z próbką as per sample
wzór sample
zestaw próbek sample collection
sprzedawać według próbki sell by sample
sprzedaż według próbki sale by sample

Ze słowem "commercial":

faktura handlowa commercial invoice
attache handlowy commercial attache
stawka handlowa commercial rate
taryfa handlowa commercial rate
agent handlowy commercial agent
przedstawiciel handlowy commercial agent
list handlowy commercial letter

Ze słowem "value":

podatek od wartości dodanej value added tax
vat value added tax
wartość zamówienia order value

Ze słowem "bez":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
dystrybucja bezpośrednia direct distribution
sprzedawać bezpośrednio sell direct
urządzenia zabezpieczające security devices
konosament bez zastrzeżeń clean bill of lading
bezcłowy import free entry
certyfikat ubezpieczenia certificate of insurance
potwierdzenie ubezpieczenia certificate of insurance
bezwarunkowo without fail
bezzwłocznie [coś] wysłać rush [sth]
przewóz bezpłatny carriage free
ubezpieczenie ładunku w transporcie transport insurance
rozdawanie bezpłatnych próbek sampling
bezpłatna próba free trial
bezpłatny complimentary
bez opłat toll free

Ze słowem "handlowej":

filia sieci handlowej multiple store
filia sieci handlowej chain store
  Langol.pl