langol.pl » Biznes » Handel » pozyskać zamówienie na [coś]

Pozyskać zamówienie na [coś] po angielsku

pozyskać zamówienie na [coś]: win an order for [sth] Szukaj w Google

Inne:

realizacja zamówienia execution of an order
złożyć zamówienie na [coś] place an order for [sth]
przyjąc dostawę [jakiegoś towaru] take delivery of [some good]
formularz zamówienia order form
dział technologiczny engineering department
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
na zamówienie to order

Ze słowem "win":

zawęzić [jakąś grupę] do [mniejszej grupy z najlepszymi elementami] winnow [some group] down to [smaller group]
zawęzić grupę miliona opcji do garstki winnow the millions of options down to a handful
zdobyć win
pozyskać win
zdobyć kontrakt win a contract

Ze słowem "order":

sprzedaż wysyłkowa mail order
katalog sprzedaży wysyłkowej mail-order catalogue
firma wysyłkowa mail-order company
firma wysyłkowa mail-order house
zamówienie order
zgodnie z zamówieniem to order
na żądanie to order
transgraniczny cross-border
blankiet zamówienia order form
zamawiać order
data zamówienia date of order
zlecenie zakupu purchase order
formularz zlecenia zakupu purchase order
pierwsze zamówienie initial order
przygotować zamówiony towar make up an order
wykonać zlecenie make up an order
potwierdzenie zamówienia order confirmation
wzdłuż granicy along a border
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order
polecenie przelewu zagranicznego international money order
zamawiać hurtowo order in bulk
zaległe zamówienie back order
portfel niezrealizowanych zamówień backlog of orders
anulować zamówienie cancel an order
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order
potwierdzać zamówienie confirm an order
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
zaległe zamówienie outstanding order
odmówić przyjęcia zamówienia refuse an order
zamówienie próbne trial order
wartość zamówienia order value
  Langol.pl