langol.pl » Biznes » Bankowość » pożyczka zabezpieczona

Pożyczka zabezpieczona po angielsku

pożyczka zabezpieczona: secured loan Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "secured":

pożyczka bez zabezpieczeń unsecured loan

Ze słowem "loan":

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa savings and loan association
umowa kredytowa loan agreement
umowa pożyczki loan agreement
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
kredyt indywidualny personal loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
pożyczać loan out
udzielać pożyczki loan out
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
kredyt pomostowy bridging loan
pożyczka krótkoterminowa short-term loan
postawić [coś] w zastaw za pożyczkę put up [sth] as a collateral for a loan
pożyczka bankowa bank loan
pobrać pożyczkę take out a loan
  Langol.pl