langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » pożyczka o stałej stopie procentowej

Pożyczka o stałej stopie procentowej po angielsku

pożyczka o stałej stopie procentowej: fixed interest loan Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "fixed":

stały fixed
pożyczka terminowa fixed-period loan
pożyczka na określony czas fixed-period loan
koszty stałe fixed expenses

Ze słowem "interest":

z załączonym kuponem odsetkowym with interest coupon attached
odsetki należne interest receivable
odsetki do zapłacenia interest payable
bieżąca stopa procentowa current interest rate
dochód przed odliczeniem odsetek i podatków earnings before deducting interest and taxes
zysk operacyjny earnings before deducting interest and taxes
EBIT earnings before deducting interest and taxes

Ze słowem "loan":

zabezpieczyć pożyczkę secure a loan
pożyczka loan
kredyt bank loan
pożyczka terminowa term loan
pożyczka na określony czas term loan
  Langol.pl