langol.pl » Biznes » Bankowość » pożyczka krótkoterminowa

Pożyczka krótkoterminowa po angielsku

pożyczka krótkoterminowa: short-term loan Szukaj w Google
a także:
- call money

Inne:

umowa pożyczki loan agreement

Ze słowem "short-term":

dług krótkoterminowy short-term debt
weksel krótkoterminowy short-term bill

Ze słowem "loan":

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa savings and loan association
umowa kredytowa loan agreement
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
kredyt indywidualny personal loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
pożyczać loan out
udzielać pożyczki loan out
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
kredyt pomostowy bridging loan
postawić [coś] w zastaw za pożyczkę put up [sth] as a collateral for a loan
pożyczka bankowa bank loan
pobrać pożyczkę take out a loan
pożyczka zabezpieczona secured loan
pożyczka bez zabezpieczeń unsecured loan
  Langol.pl