langol.pl » Biznes » Bankowość » pożyczka bez zabezpieczeń

Pożyczka bez zabezpieczeń po angielsku

pożyczka bez zabezpieczeń: unsecured loan Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "loan":

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa savings and loan association
umowa kredytowa loan agreement
umowa pożyczki loan agreement
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
kredyt indywidualny personal loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
pożyczać loan out
udzielać pożyczki loan out
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
kredyt pomostowy bridging loan
pożyczka krótkoterminowa short-term loan
postawić [coś] w zastaw za pożyczkę put up [sth] as a collateral for a loan
pożyczka bankowa bank loan
pobrać pożyczkę take out a loan
pożyczka zabezpieczona secured loan

Ze słowem "bez":

być bez pokrycia bounce
bez odsetek interest-free
bez prawa regresu without recourse
czek bez pokrycia uncovered cheque
czek bez pokrycia bounced cheque
  Langol.pl