langol.pl » Biznes » Rozmowy » pozostawać na [wewnym poziomie]

Pozostawać na [wewnym poziomie] po angielsku

pozostawać na [wewnym poziomie]: stay at [some level] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "stay":

pozostawać stay

Ze słowem "some":

ponownie zajmować się [jakąś sprawą] go over [some issue]
wrócić do [jakiegoś tematu] go back to [some subject]
rozumieć [czyjeś] zdanie appreciate [somebody's] position
przyjmować do wiadomości [czyjś] punkt widzenia take [somebody's] point

Ze słowem "level":

ustabilizować się level out
wyrównać się level out
poziom szczytowy peak level
osiągnąć poziom szczytowy reach a peak level

Ze słowem "poziomie":

obliczone na poziomie [x] calculated at [x]
wyliczone na poziomie [x] calculated at [x]
  Langol.pl