langol.pl » Biznes » Zarządzanie » poziom zarządzania

Poziom zarządzania po angielsku

poziom zarządzania: managerial level Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "managerial":

zdolności organizacyjne managerial abilities
rachunkowość zarządcza managerial accounting
kontrola zarządcza managerial control
decyzja menedżerska managerial decision
ekonomika zarządzania managerial economics
efektywność zarządzania managerial efficiency
elita zarządzająca managerial elite
siatka kierownicza managerial grid
cele zarządzania managerial objectives
personel zarządzający managerial personnel
zdolności menedżerskie managerial qualities
rewolucja menedżerska managerial revolution
personel zarządzający managerial staff
struktura zarządzania managerial structure
praca kierownicza managerial work

Ze słowem "level":

[coś] zaczyna się stabilizować [sth] starts to level off
stabilizować się level off

Ze słowem "poziom":

niski poziom zarządzania poor management
  Langol.pl