langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » pozbawienie prawa

Pozbawienie prawa po angielsku

pozbawienie prawa: forfeiture Szukaj w Google

"forfeiture" to także:

- kara pieniężna
- konfiskata

Inne:

Ze słowem "prawa":

odpowiednie [dla jakiegoś przypadku] postanowienia prawa applicable [for some case] provisions of law
zgodnie z przepisami prawa in the manner prescribed by law
przestrzegać [jakiegoś prawa] comply with [some law]
działać zgodnie z [jakimiś przepisami prawa] act in compliance with [some law]
rozprawa sądowa hearing
sprawa sądowa lawsuit
sprawa sądowa o [coś] lawsuit for [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
sprawa sądowa proceedings
rozprawa wstępna committal proceedings
naruszyć [czyjeś] prawa infringe [sb's] rights
zachować [swoje] prawa preserve [one's] rights
  Langol.pl