langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » poza tematem

Poza tematem po angielsku

poza tematem: off topic Szukaj w Google

"off topic" to także:

- nie na temat

Inne:

Ze słowem "off":

rozłączać rozmowę cut off
rozłączać połączenie cut off
przepraszamy za [coś] we offer apologies for [sth]
złożyć [komuś] ofertę make [sb] an offer
oferta przedstawiająca najlepsze ceny offer quoting best prices
oferta przedstawiająca ewentualne rabaty offer quoting possible discounts
być poza biurem w ciągu następnych [x] dni be out of the office for the next [x] days
rozpocząć [coś] start [sth] off

Ze słowem "poza":

poza naszą kontrolą beyond our control
  Langol.pl