langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » poza naszą kontrolą

Poza naszą kontrolą po angielsku

poza naszą kontrolą: beyond our control Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "our":

u was at your end
u państwa at your end
u nas at our end
po naszej stronie at our end
firma kurierska courier
goniec courier
kurier courier
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
zrobimy wszystko co możliwe aby [coś osiągnąć] we will do our best to [achieve sth]
z wyrazami szacunku, Yours faithfully,
z poważaniem, yours sincerely,
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
we właściwym czasie in due course
źródło informacji source of information
hol concourse
hala concourse

Ze słowem "poza":

być poza biurem w ciągu następnych [x] dni be out of the office for the next [x] days
poza tematem off topic
  Langol.pl