langol.pl » Biznes » Ogólne » powyżej parytetu

Powyżej parytetu po angielsku

powyżej parytetu: above par Szukaj w Google
a także:
- at a premium

Inne:

Ze słowem "above":

w świetle powyższego in view of the above
powyżej above

Ze słowem "par":

w całości lub w części in whole or in part
w porównaniu z [czymś] as compared to [sth]
porównać [coś] z [czymś] compare [sth] to [sth]
porównać [coś] z [czymś] compare [sth] with [sth]
w szczególności in particular
odstępstwo od [jakiejś zasady] departure from [some principle]
  Langol.pl