langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » powstrzymywać [kogoś] przed [zrobieniem czegoś]

Powstrzymywać [kogoś] przed [zrobieniem czegoś] po angielsku

powstrzymywać [kogoś] przed [zrobieniem czegoś]: restrain [sb] from [doing sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "from":

wycofać się z umowy withdraw from a contract
eksmitować [kogoś] z [kądś] evict [sb] from [sth]
zabezpieczyć [kogoś] przed [czymś] safeguard [sb] from [sth]
oczyścić [kogoś] z [czegoś] absolve [sb] from [sth]

Ze słowem "doing":

podejrzewać [kogoś] o [zrobienie czegoś] suspect [sb] of [doing sth]
przybrać zapobiegawcze stanowisko w [robieniu czegoś] take a proactive stance in [doing sth]

Ze słowem "przed":

sprzedaż nieruchomości po przejęciu jej jako zastaw foreclosure sale
przedstawić [coś] jako dowód submit [sth] as proof
przedstawiać submit
przedłożyć submit
wezwać do przedstawienia [czegoś] subpoena [sth]
sprzedać [coś] posługując się oszustwem sell [sth] under false pretences
sprzedać [coś] dispose of [sth]
przedłużyć okres najmu extend tenancy
nadający się do sprzedaży merchantable
łatwo się sprzedający merchantable
przedstawić zarzuty lay charges
przedstawienie dowodu w sądzie presentation of evidence in court
nieuczciwy sprzedawca rogue trader
  Langol.pl