langol.pl » Ogólne » Ogólne » powołać się na [coś]

Powołać się na [coś] po angielsku

powołać się na [coś]: call on [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "call":

zasadniczo basically
uznany przez krytykę critically acclaimed
specjalnie specifically
celowo specifically
port pośredni port of call
przystanek port of call
wzywać [kogoś] do [zrobienia czegoś] call on [sb] to [do sth]
przeprowadzać wizyty domowe make house calls
wizyta domowa house call
wezwać posiłki call for reinforcements
szaleńczo frantically
  Langol.pl