langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » powodować wzrost [czegoś]

Powodować wzrost [czegoś] po angielsku

powodować wzrost [czegoś]: drive [sth] up Szukaj w Google

"drive [sth] up" to także:

- podbijać [coś]

Inne:

[x] procentowy wzrost [czegoś] [x] percent boost in [sth]

Ze słowem "drive":

[coś] prowadzi do wzrostu cen [sth] drives up prices

Ze słowem "wzrost":

wzrost expansion
wzrost inflacji inflationary expansion
wzrost extension
wzrost gospodarczy economic growth
tempo wzrostu growth rate
stopa wzrostu growth rate
o wysokim tempie wzrostu high-growth
rynek o wysokim tempie wzrostu high-growth market
zdecydowany wzrost robust rise
silny wzrost robust rise
  Langol.pl