langol.pl » Biznes » Rolnictwo » powierzchnia użytków rolnych

Powierzchnia użytków rolnych po angielsku

powierzchnia użytków rolnych: agricultural area in use Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "agricultural":

handel produktami rolnymi trade in agricultural products
działalność rolnicza agricultural activities
użytki rolne agricultural area
spis rolny agricultural census
rolniczy kurs przeliczeniowy agricultural conversion rate
spółdzielnia rolnicza agricultural cooperative
kredyty dla rolnictwa agricultural credits
obszar upraw agricultural crop land
opłaty rolne agricultural duties
ekonomika rolnictwa agricultural economics
edukacja rolnicza agricultural education
zatrudnienie w rolnictwie agricultural employment
produkty rolno-spożywcze agricultural food products
gospodarstwo rolne agricultural holding
dochody rolnicze agricultural income
infrastruktura rolnicza agricultural infrastructure
środki do produkcji rolnej agricultural inputs
grunty rolne agricultural land
pożyczka rolna agricultural loan
rynek rolny agricultural market
produkcja rolna agricultural output
działka rolna agricultural parcel
ludność rolnicza agricultural population
producent rolny agricultural producer
wydajność produkcji rolnej agricultural productivity
sektor rolny agricultural sector
usługi rolnicze agricultural services
statystyka rolna agricultural statistics
subsydia rolnicze agricultural subsidies
dotacje dla rolnictwa agricultural subsidies
ciągnik rolniczy agricultural tractor
gospodarstwo rolne agricultural undertaking
wartość dodana w rolnictwie agricultural value added
wspólna polityka rolna common agricultural policy

Ze słowem "use":

nadwyżki produktów rolnych farm surpluses
użytkowanie ziemi farm use

Ze słowem "rolnych":

cena produktów rolnych farm price
jakość produktów rolnych farm products quality
  Langol.pl