langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » poufne informacje

Poufne informacje po angielsku

poufne informacje: confidential information Szukaj w Google

Inne:

ściśle poufne strictly confidentional

Ze słowem "confidential":

poufny confidential
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information

Ze słowem "information":

zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
dla twojej informacji for your information
dodatkowa informacja additional information
według informacji according to the information
źródło informacji source of information
informacja piece of information

Ze słowem "informacje":

będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
  Langol.pl