langol.pl » Biznes » Bankowość » potwierdzona akredytywa

Potwierdzona akredytywa po angielsku

potwierdzona akredytywa: confirmed letter of credit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "confirmed":

potwierdzony confirmed
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit

Ze słowem "letter":

akredytowa letter of credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit

Ze słowem "credit":

karta kredytowa credit card
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
kredyt odwołalny revocable credit
otwarcie kredytu credit opening
  Langol.pl