langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » potwierdzamy [coś]

Potwierdzamy [coś] po angielsku

potwierdzamy [coś]: we acknowledge [sth] Szukaj w Google

Inne:

potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter

Ze słowem "acknowledge":

potwierdzamy [coś] we acknowledge [sth]

Ze słowem "potwierdzamy":

uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
potwierdzamy, że [coś] we confirm that [sth]
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
  Langol.pl