langol.pl » Biznes » Handel » potwierdzać zamówienie

Potwierdzać zamówienie po angielsku

potwierdzać zamówienie: confirm an order Szukaj w Google

Inne:

potwierdzenie zamówienia order confirmation
formularz zamówienia order form

Ze słowem "confirm":

wymaga potwierdzenia subject to confirmation
podlegać konieczności zatwierdzenia be subject to confirmation
potwierdzać confirm
zatwierdzać confirm

Ze słowem "order":

sprzedaż wysyłkowa mail order
katalog sprzedaży wysyłkowej mail-order catalogue
firma wysyłkowa mail-order company
firma wysyłkowa mail-order house
zamówienie order
zgodnie z zamówieniem to order
na żądanie to order
na zamówienie to order
transgraniczny cross-border
pozyskać zamówienie na [coś] win an order for [sth]
blankiet zamówienia order form
zamawiać order
złożyć zamówienie na [coś] place an order for [sth]
data zamówienia date of order
zlecenie zakupu purchase order
formularz zlecenia zakupu purchase order
pierwsze zamówienie initial order
przygotować zamówiony towar make up an order
wykonać zlecenie make up an order
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
wzdłuż granicy along a border
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order
polecenie przelewu zagranicznego international money order
zamawiać hurtowo order in bulk
realizacja zamówienia execution of an order
zaległe zamówienie back order
portfel niezrealizowanych zamówień backlog of orders
anulować zamówienie cancel an order
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
zaległe zamówienie outstanding order
odmówić przyjęcia zamówienia refuse an order
zamówienie próbne trial order
wartość zamówienia order value
  Langol.pl