langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » potencjalni klienci [jakiegoś produktu]

Potencjalni klienci [jakiegoś produktu] po angielsku

potencjalni klienci [jakiegoś produktu]: potential clients for [some product] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "potential":

potencjalny klient potential customer
potencjalny potential
potencjał rynku market potential
rynek potencjalny potential market

Ze słowem "some":

ustalić na pewnym poziomie pitch at some level
przewiduje się że [jakiś wskaźnik] wzrośnie [x%] do [jakiejś daty] [some index] is projected to rise [x%] by [some date]
główny dostawca [jakiegoś produktu] main supplier of [some product]
[jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena] [some price] is [x%] cheaper than [some other price]
przyjąć [jakąś ideę] posit [some idea]

Ze słowem "product":

produkt konkurencyjny rival product
świadomość produktu awareness of a product
wiedza o produkcie awareness of a product
skłonny kupić produkt inclined to buy a product
produkt flagowy flagship product
wyrób markowy branded product
wyroby substytucyjne substitute products
wyrób niemarkowy unbranded product
wprowadzać nowy produkt na rynek launch a product
wyroby konkurencyjne competitive products
modny wyrób fashion product
wyroby własnej marki own brand products
wyrób prestiżowy prestige product
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
wizerunek produktu product image
cykl życia wyrobu product life cycle
kierownik produkcji product manager
zorientowany na produkt product oriented
polityka produkcji product policy
  Langol.pl