langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » postawić firmę w stan upadłości

Postawić firmę w stan upadłości po angielsku

postawić firmę w stan upadłości: put company into liquidation Szukaj w Google

Inne:

upadek firmy company's demise
ogłosić upadłość declare bankruptcy
przejść w stan likwidacji go into liquidation
postawić w stan likwidacji put into liquidation

Ze słowem "put":

zastępca deputy
powrócić do działania zgodnie z planem put the business back on plan

Ze słowem "company":

spółka company
przedsiębiorstwo company
firma company
założyć spółkę establish a company
założyć spółkę form a company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited company (GB)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company (Ltd) (GB)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company (Ltd) (GB)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością private limited company (GB)
spółka akcyjna incorporated company (Inc) (US)
kierowanie spółką running a company
publiczna spółka akcyjna public limited company (plc) (GB)
spółka handlowa trading company
spółka matka parent company
spółka córka sister company
spółka holdingowa holding company
rozwiązanie spółki dissolution of the company
sekretarz spółki company secretary
biura administracji chief administation offices of a company
[coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy] [sth] vaulted [some company] to success

Ze słowem "into":

znaleźć się pod sekwestrem sądowym go into receivership

Ze słowem "liquidation":

likwidacja liquidation

Ze słowem "stan":

stan status
pracownicy na kluczowych stanowiskach key employees
  Langol.pl