langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości po angielsku

postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości: bankruptcy order Szukaj w Google

"bankruptcy order" to także:

- ogłoszenie upadłości

Inne:

wniosek o ogłoszenie upadłości bankruptcy petition
postanowienie provision

Ze słowem "bankruptcy":

złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości file for bankruptcy
otwarcie postępowania upadłościowego opening of bankruptcy proceedings
otrzymać sądowe uznanie upadłości receive an adjudication in bankruptcy

Ze słowem "order":

zarządzać order
nakazywać order
postanawiać order
zarządzić śledztwo w [jakiejś sprawie] order an investigation of [some case]
w celu [zrobienia czegoś] in order to [do sth]
rozporządzenie administracyjne administration order
nakaz administracyjny administration order
hierarchia pecking order
porządek hierarchiczny pecking order
zakas poruszania jakiegoś tematu gagging order
  Langol.pl