langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » postanowienia umowy

Postanowienia umowy po angielsku

postanowienia umowy: contractual provisions Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "contractual":

zobowiązania wynikające z umowy contractual duties
umowny contractual
kontraktowy contractual
kara umowna contractual penalty

Ze słowem "provisions":

odpowiednie [dla jakiegoś przypadku] postanowienia prawa applicable [for some case] provisions of law
podlegać przepisom [jakiejś ustawy] be subject to provisions of [some act]

Ze słowem "umowy":

sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
naruszenie warunków umowy breach of contract
naruszenie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]
złamanie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]
wycofać się z umowy withdraw from a contract
czynności wynikające z [jakiejś] umowy performances under [some] contract
naruszyć ducha umowy betray the spirit of the contract
duch umowy spirit of the contract
strony umowy handlowej parties to a trading agreement
strony umowy parties to an agreement
  Langol.pl