langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » posiadacz polisy ubezpieczeniowej

Posiadacz polisy ubezpieczeniowej po angielsku

posiadacz polisy ubezpieczeniowej: policyholder Szukaj w Google

"policyholder" to także:

- ubezpieczony

Inne:

zawiadomienie o końcu umowy ubezpieczeniowej renewal notice

Ze słowem "posiadacz":

posiadacz polisy policy holder

Ze słowem "polisy":

ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
wartość wykupu polisy surrender value
kwota wykupu polisy surrender value
na warunkach [jakiejś polisy] under the terms of [some policy]

Ze słowem "ubezpieczeniowej":

zakres ochrony ubezpieczeniowej insurance coverage
korekta składki ubezpieczeniowej premium adjustment
  Langol.pl